Enter content here

Enter content here

Enter content here

Jadual 1: Bilangan KK , Pasukan Klinik Bergerak & Sesi Perkhidmatan Sebulan

KLINIK KESIHATAN

PASUKAN KLINIK BERGERAK

BILANGAN SESI SEBULAN

KK Jerantut

Pasukan Doktor Hulu Tembeling

Sekali Sebulan

.

Pasukan Khas Orang Asli

Sekali Sebulan

KK Kg.Bantal

Pasukan Bergerak KK Bantal

Tiga kali sebulan

KK Kuala Tahan

Pasukan KK Kuala Tahan

Tiga Kali Sebulan

KK Kuala Tembeling

Pasukan Bergerak KK K Tembeling

Sekali Sebulan

KK Damak

Pasukan Bergerak KK Damak

Sekali Sebulan

KK Sg.Tekam Utara

Pasukan Bergerak KK STU

Sekali Sebulan

JUMLAH KK (6)

JUMLAH PASUKAN BERGERAK (7)

JUMLAH SESI SEBULAN  (11)

kgoa1.jpg
kgoa.jpg